De docent als inspiratiebron

Alle docenten die bij ons werken doen dat vanuit de basisfilosofie dat zij degene zijn die de kinderen inspireren en vertrouwd maakt met het vak acteren.

Vanuit hun inspiratie, vakkundigheid en betrokkenheid worden de kinderen en jongeren gecoacht en uitgedaagd om buiten hun eigen theatrale referentiekader te denken en te bewegen.

De docent draagt zorgt voor basisprincipes als veiligheid en vertrouwen binnen een groep.

Wij coachen vanuit positieve feedback en leren kinderen zichzelf uit te drukken hierin.

Ieder jaar komen de volgende acteervaardigheden aan bod:

  • Spelplezier en vertrouwen 
  • Accepteren van het spel-aanbod
  • Ruimteverkenning
  • Personage ontwikkelen / transformeren
  • Samenspel / Dialoog 
  • Verbeeldingskracht en eigenheid
  • Status, handeling en omgaan met rekwisieten, kostuum en decor in een scene.

Iedere docent werkt zelfstandig en heeft een eerste graads lesbevoegdheid of aantoonbare ervaringsjaren opgebouwd met reverenties in het theater & musical onderwijs. Daarnaast bezit iedere docent een VOG verklaring. Mocht een leerling veel speciale aandacht nodig hebben waardoor de andere kinderen niet tot hun recht komen en de les dusdanig beïnvloed wordt, dat de les stagneert, dan zal de docent contact opnemen met ouders/verzorgers. Belangrijk blijft voor ons dat een kind met plezier naar de les toe komt en van toneelspelen houdt.