Visie / uitgangspunten  van het Jeugdtheaterhuis Amsterdam

1 Plezier in toneel en musical spelen

Bij het Jeugdtheaterhuis Amsterdam staat het toneel spelende kind en de ontwikkeling daarvan centraal. Zin hebben in toneelspelen of musical is de drijfveer van waaruit een kind bij ons komt . Vanuit die drijfveer bieden wij kinderen een toneel of musicals repetitie aan.

2 Veilig en vertrouwde omgeving 

Veiligheid en vertrouwen. Twee grote woorden die wij als sleutel tot optimale ontwikkeling zien van een toneelspelend kind. Onze docenten nemen dit dan ook heel serieus en richten hun programma zo in dat alle kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen gaan voelen.

3 Samenspel en eigenheid

Toneelspelen doe je bij het Jeugdtheaterhuis meestal samen met een groep kinderen. Soms zijn er individuele opdrachten om het kind uit te dagen zijn eigenheid en ideeën als solist vorm te geven. Het samen maken van een scene, het oefenen van een personage, het ruimtegebruik optimaal inzetten en het spelers bewust zijn aanwakkeren zijn pilaren waar wij veel aandacht aan besteden. Tijdens de warming-up worden o.a. de stem, houding, klein en groot spelen, concentratie, ritme, verbeelding, transformeren en durf gestimuleerd.

4 De docent als inspiratiebron

Alle docenten die bij ons werken doen dat vanuit het oogpunt dat zij degene zijn die de kinderen in eerste instantie inspireren. Vanuit hun inspiratie, vakkundigheid en betrokkenheid worden de kinderen en jongeren gecoacht en uitgedaagd om buiten hun eigen theatrale referentiekader te denken en te bewegen. De docent draagt zorgt voor basisprincipes als veiligheid en vertrouwen binnen een groep. Wij coachen vanuit positieve feedback en leren kinderen zichzelf uit te drukken hierin.

Iedere docent werkt zelfstandig en heeft een eerste graads lesbevoegdheid of aantoonbare ervaringsjaren opgebouwd met reverenties in het theater & musical onderwijs. Daarnaast bezit iedere docent een VOG verklaring. Mocht een leerling veel speciale aandacht nodig hebben waardoor de andere kinderen niet tot hun recht komen en de les dusdanig beïnvloed wordt, dat de les stagneert, dan zal de docent contact opnemen met ouders/verzorgers.